Nová akcia

30.07.2013 21:31

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.